ข้อควรรู้ก่อนทำเลสิก


ทำเลสิก

สำหรับคนที่มีปัญหาสายตาหลายคนมักจะเกิดปัญหากับการมองเห็นซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียน การทำงานหรือแม้แต่การใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ทำให้เป็นอุปสรรคในหลาย ๆ อย่างจึง มีหลายคนหันไปตัดแว่นสายตาเพื่อให้สามารถมองเห็นได้เป็นปกติในช่วงที่ต้องการใช้สายตาเพื่อลดการเพ่งเล็งหรือพฤติกรรมการมองแบบผิด ๆ  อีกทั้งยังช่วยให้สายตาไม่มีปัญหาหรือมีแนวโน้มที่ย่ำแย่ลง ซึ่งการใส่แว่นนั้นการแก้ปัญหาในระยะสั้นเป็นการทำให้มองเห็นได้ปกติเพียงชั่วคราวไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาสายตาอย่างแท้จริง จึงเริ่มมีหลายหลายคนมองหาการแก้ปัญหาสายตาที่บริเวณดวงตาของเราเลยเพื่อให้กลับมามองเห็นเหมือนคนสายตาปกติอีกครั้ง โดยการทำวิธีผ่าตัดแก้ไขสายตาหรือที่เราเรียกว่าการทำเลสิก  

ข้อควรรู้ก่อนการทำเลสิก 

การทำเลสิกซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาสายตาได้ในทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียงหรือความผิดปกติทางสายตารูปแบบใดก็ตามสามารถแก้ไขด้วยการทำเลสิกได้ทั้งหมด ซึ่งการทำเลสิกจะทำโดยใช้วิธีการแยกชั้นกระจกตา โดยใช้เทคนิคการแยกชั้นแบบเฉพาะทางจากนักจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยจะแยกชั้นของกระจกตาด้วยใบมีดขนาดเล็กที่จะสามารถแยกด้วยความแม่นยำนุ่มนวลและสร้างบาดแผลทิ้งเอาไว้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้คนไข้หรือผู้ที่มาเข้ารับการรักษาใช้เวลาพักฟื้นเพียงเล็กน้อย  

เมื่อแยกชั้นกระจกตาออกมาเรียบร้อยแล้วทางทีมแพทย์จะทำการยิงเลเซอร์เข้าไปที่กระจกตาชั้นกลางเพื่อปรับแต่งความโค้งให้เหมาะสมและปรับโฟกัสการมองเห็นให้เป็นปกติ จากนั้นจึงปิดผิวกระจกตากับเขาไปที่ตำแหน่งเดิม แต่การทำเลสิกนั้นก็มีข้อจำกัดในการทำอยู่บ้างเล็กน้อย ผู้ที่จะเข้ารับการรักษาจะต้องตรวจสอบและเข้ามาตรวจเช็คสภาพดวงตาของตนเองก่อนเข้ารับการรักษาทุกครั้ง ซึ่งข้อจำกัดในการทำเลสิกนั่นก็คือจะต้องเป็นผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปหรือมีค่าสายตาที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างน้อยหนึ่งปี ก็จะสามารถนัดตรวจสอบสภาพดวงตากับจักษุแพทย์เพื่อประเมินการรักษาได้เลยทันที 

รวมทั้งผู้ที่จะทำเลสิกจะต้องมีความหนาของกระจกตาไม่น้อยกว่า 480 ไมครอนเพราะหากมีกระจกตาที่มีขนาดบางจนเกินไปอาจเกิดความเสี่ยงและผลกระทบตามมาได้หลังจากการผ่าตัด ซึ่งทางจักษุแพทย์ส่วนใหญ่มักจะแนะนำให้ใช้วิธีการรักษาวิธีการอื่นแทนที่มีความเสี่ยงในการผ่าตัดที่น้อยกว่าและสามารถแก้ปัญหาสายตาให้กลับมาเป็นปกติได้เช่นเดียวกัน โดยมีโอกาสเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งการแก้ปัญหาสายตาที่มีความแม่นยำนั้นไม่ได้มีเพียงวิธีการทำเลสิกวิธีเดียว แต่ยังมีวิธีการแก้ปัญหาอีกหลากหลายวิธีซึ่งผู้ที่ต้องการเข้ารับการแก้ไขสายตาควรจะเข้าไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือเข้าไปพูดคุยแผนการรักษาก่อนในเบื้องต้นทุกครั้งต่อไป 

Leave a Reply

Your email address will not be published.