ข้อควรรู้เกี่ยวกับตะกร้าโครงเหล็ก


ตะกร้าโครงเหล็ก

บรรดาสายออฟฟิศทั้งหลายจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตากับสิ่งนี้ นั่นก็คือตะกร้าโครงเหล็กซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ภายในสำนักงานที่เรามักจะพบเจออยู่บ่อยครั้งตามออฟฟิศหรือตามบริษัทต่าง ๆ ซึ่งถูกออกแบบให้เอาไว้ใช้ในการเก็บเอกสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสำคัญหรือเอกสารที่ไม่สำคัญ มักจะต้องมีการเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลพื้นฐานหรือแหล่งข้อมูลที่สำคัญในอนาคต ซึ่งตัวตะกร้าโครงเหล็กนั้นค่อนข้างมีความสำคัญและมีบทบาทหน้าที่ที่ไม่อาจจะมองข้ามไปได้เลย  

ประโยชน์ของตะกร้าโครงเหล็ก 

พนักงานใหม่หลาย ๆ คนอาจจะเห็นกันอยู่บ่อยครั้งว่าในห้องเก็บของหรือในห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้หรือทรัพย์สินภายในสำนักงานมักจะต้องมีตะกร้าโครงเหล็กเหล่านี้ถูกเก็บเอาไว้กองโตเพื่อรอการนำกลับมาทำความสะอาดและใช้งานอีกครั้ง 

คุณสมบัติเด่นของเจ้าตะกร้าโครงเหล็กนี้ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงคงทนสูง ที่บริเวณภายในมีตัวเส้นของเหล็กอยู่ซึ่งเอาไว้ใช้ในการประกอบขึ้นโครงเป็นตัวตะกร้า แต่ก็มีพลาสติกอ่อนที่มีความยืดหยุ่นสูงห่อหุ้มอยู่ที่ภายนอกตัวโครงเหล็กเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานให้กับตะกร้าโครงเหล็กนี้ให้สามารถใช้งานได้ทุกสภาพอากาศ สามารถโดนน้ำ โดนฝุ่น ก็ไม่เป็นอะไรหรือไม่สร้างความเสียหายให้กับตะกร้านี้ เว้นเสียแต่ว่านำตะกร้าโครงเหล็กนี้ไปแบกรับน้ำหนักของสิ่งของที่มีน้ำหนักสูงเป็นระยะเวลานาน จนทำให้โครงเหล็กภายในตะกร้าเกิดการบิดเบี้ยวหรือผิดรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่มีสิ่งของที่มีน้ำหนักตกกระแทกลงมาทับตะกร้าโครงเหล็กนี้จนทำให้เกิดการบิดเบี้ยวหรือผิดรูปร่าง ทำให้กลายเป็นเศษซากเหล็กที่ไม่สวยงามและใช้งานไม่ได้ 

  นอกจากนี้ยังมีหลายหลายคนที่มีการดัดแปลงตะกร้าโครงเหล็กให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยการนำมาต่อกันเป็นหลักหลายชั้น เพื่อแยกประเภทของเอกสารในการจัดเก็บโดยให้เอกสารที่สำคัญที่สุดหรือเป็นงานที่ด่วนมากที่สุดของวันอยู่ด้านบนสุดหรือชั้นบนสุดไล่เรียงลำดับความสำคัญลงมาจนเป็นเอกสารทั่วไปหรือเอกสารที่ไม่ค่อยถูกหยิบจับนัก ให้เอาไว้ที่บริเวณชั้นล่างของตะกร้า ซึ่งเป็นระดับที่อยู่ต่ำกว่าสายตา เพราะหากนำเอกสารที่สำคัญ เอาไว้ที่บริเวณชั้นล่างจะส่งผลให้เกิดการลืมหรือมองข้ามความสำคัญทำให้ส่งผลต่อไทม์ไลน์การส่งงานได้ เพราะเมื่อมันไม่ได้อยู่ในระดับสายตาที่สามารถมองเห็นได้เราอาจจะทำงานส่วนนั้นเป็นงานสุดท้ายหรือช้าที่สุด ทำให้ไม่ทันส่งงานตามเวลาที่กำหนดได้ นอกจากนี้หากนำเอกสารสำคัญไปไว้บริเวณชั้นล่างการที่จะหยิบจับเอาเอกสารนั้นจะต้องก้มเงย ๆ ลงไปเก็บคงจะไม่เหมาะสมนะต่อกล้ามเนื้อและอวัยวะของพนักงานซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ทำซ้ำ ๆ แล้วจะเกิดอาการเจ็บป่วยหรือปวดเมื่อยในระยะยาวได้ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.