5 ประเทศที่มีการห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า


น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

ปัจจุบันนั้นการเปิดกว้างนั้นมีเพิ่มขึ้นอย่างมาก และ บุหรี่ไฟฟ้า เองก็เป็นหนึ่งในหลากหลายสิ่งที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างยาวนานถึงข้อดี และ ข้อเสีย นั้นจึงทำให้หลากหลายประเทศนั้นมีการถกเถียงกัน และ มีงานวิจัยที่มากมายถึงข้อดี และ ข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้า และ ทำให้มีการแบ่งบุหรี่ไฟฟ้าเป็น 2 ประเภท นั้นคือ ประเทศที่บุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกกฎหมาย และ ประเทศที่มีการสั่งแบน และ ห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน มาลองดูกันดีกว่านะครับว่าจะมีประเทศอะไรบ้างที่ห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า  

ประเทศไทย  

ประเทศไทย ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่กำลังถกเถียงกันอย่างมากถึงข้อดี และ ข้อเสียของ บุหรี่ไฟฟ้า และ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า โดยแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง ถึงข้อดี และ ข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้าว่าประเทศไทยนั้นควรที่จะผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันนั้นบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นควรที่จะถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ก็คงจะต้องลุ้นกันอีกสักพักว่าประเทศไทยนั้นจะผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ โดยประเทศไทยนั้นเริ่มแบนตั้งแต่ในปี 2014  

ประเทศสิงคโปร์ 

ประเทศสิงคโปร์นั้นไม่ได้เป็นที่ถกเถียงกันอย่างประเทศไทย แต่ว่าประเทศสิงคโปร์นั้นจะห้ามบการจัดจำหน่าย และ ในทุก ๆ กรณี ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าจัดจำหน่าย หรือ การนำมาใช้ โดยหากพบเห็นสามารถดำเนินคดีได้ทันที โดยหากว่ามีการฝ่าฝืนโทษ และ พบว่ามีการจัดจำหน่ายนั้นจะถูกปรับ และ มีโทษสูงสุดปรับสูงถึง 5,000 สิงคโปร์ ตีเป็นเงินไทยก็ราว ๆ 123,229 บาท นับว่าเป็นเงินที่ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียว  

ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลียนั้นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีห้ามจัดจำหน่าย และ ห้ามมีการใช้งานในพื้นที่สาธารณะ โดยหากว่าพบและเห็นจะมีโทษ แต่ว่าในประเทศออสเตรเลียนั้นจะสามารถนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า และ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ได้ด้วยการนำเอกสารแพทย์เข้ามาในการเบิกใช้งาน โดยสามารถนำเข้าได้ก็ต่อเมื่อมีการใช้งานในวงการแพทย์เท่านั้นไม่อนุญาตให้จัดจำหน่ายในประเทศ 

สาธารณรัฐเช็ค 

สาธารณรัฐเช็คนั้นสามารถจัดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าได้ โดยจะสามารถจัดจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปเท่านั้น ถ้าหากว่าจัดจำหน่ายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ถือเป็นความผิด และ  ในการโฆษณานั้นสามารถโฆษณาได้ โดยไม่มีความผิด และ สามารถจำหน่ายเฉพาะในร้านที่มีการขออนุญาตบุหรี่แบบมวนเท่านั้น ส่วนในช่องทางออนไลน์ยังไม่อนุญาต ในการจัดจำหน่าย แต่ว่าเนื่องด้วยร้านจัดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า และ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า  ในโลกออนไลน์นั้นมีมากเกินไป จึงไม่สามารถควบคุมได้  

ประเทศฟินแลนด์  

ประเทศฟินแลนด์นั้นไม่สามารถจัดจำหน่ายได้หากว่าเป็นนิโคตินเหลว แต่ว่าถ้าหากว่าไม่ใช่นิโคตินเหลวนั้นสามารถจัดจำหน่ายได้  และ จะต้องไม่มีภาพบนบรรจุภัณฑ์ และ ห้ามมีราคาติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์  แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปทางประเทศได้มีการผ่อนผันให้สามารถซื้อนิโคตินเหลวมาใช้งานส่วนตัวได้  โดยจะต้องมีนิโคตินไม่เกิน 10 มิลลิกรัม และ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าต้องมีนิโคตินไม่เกิน 0.42 กรัม ต่อ ขวด  

ซึ่งปัจจุบันนั้นยังมีอีกหลากหลายประเทศอย่างมากที่มีการห้ามนำเข้า ของบุหรี่ไฟฟ้า และ น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า แต่ในขณะเดียวก็ยังมีอีกหลากหลายประเทศอย่างมากที่สามารถนำเข้าและจัดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างอิสระ  

Leave a Reply

Your email address will not be published.