Tag: สวัสดิการ CP ALL

สวัสดิการ CP ALL

สวัสดิการ CP ALL ถูกต้องถูกใจพนักงานสวัสดิการ CP ALL ถูกต้องถูกใจพนักงาน

เมื่อเอ่ยถึงบริษัท CP ALL แน่นอนว่าคนไทยหลาย ๆ คนจะต้องเคยได้ยินชื่อหรือรู้จักมาก่อนอย่างแน่นอน เพราะบริษัท CP ALL นั้นถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่เข้ามาให้บริการประชาชน ซึ่งอยู่ในเครือของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อีกที และเป็นที่รู้จักในชื่อของร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นนั่นเอง โดยการขยายตัวของงานนี้มีอัตราค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการซื้อและความต้องการใช้บริการของลูกค้าในวงกว้าง จึงทำให้ทางองค์กรมีความต้องการแรงงานหรือผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งสิ่งที่มีส่วนสำคัญในการสร้างแรงดึงดูดใจตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อองค์กรได้ในระดับสูงนั่นก็คือการจัดหา สวัสดิการ CP ALL ที่ถูกต้องและถูกใจผู้ปฏิบัติงานให้มากที่สุด...