Tag: อบรม จป เทคนิคขั้นสูง

อบรม จป เทคนิคขั้นสูง

จป เทคนิค กับ จป เทคนิคขั้นสูง ต่างกันไหมและการอบรม จป เทคนิคขั้นสูงจป เทคนิค กับ จป เทคนิคขั้นสูง ต่างกันไหมและการอบรม จป เทคนิคขั้นสูง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป) ซึ่ง จป เป็นบุคลากรที่ดูแลด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการต่างๆ โดยสถานประกอบการที่เข้าข่ายบังคับของกฎกระทรวงที่กำหนดมาตรฐานการบริการและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ต้องจัดให้มี จป ข้อบังคับ เรียกได้ว่าแทบจะทุกบริษัท ทุกโรง ต้องมี จป ประจำโรงงาน ไม่เว้นแม้แต่ห้างหุ้นส่วน จป มีด้วยกันหลายระดับ เช่น จป เทคนิค...