จป เทคนิค กับ จป เทคนิคขั้นสูง ต่างกันไหมและการอบรม จป เทคนิคขั้นสูง


อบรม จป เทคนิคขั้นสูง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป) ซึ่ง จป เป็นบุคลากรที่ดูแลด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการต่างๆ โดยสถานประกอบการที่เข้าข่ายบังคับของกฎกระทรวงที่กำหนดมาตรฐานการบริการและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ต้องจัดให้มี จป ข้อบังคับ เรียกได้ว่าแทบจะทุกบริษัท ทุกโรง ต้องมี จป ประจำโรงงาน ไม่เว้นแม้แต่ห้างหุ้นส่วน จป มีด้วยกันหลายระดับ เช่น จป เทคนิค กับ จป เทคนิคขั้นสูง ที่หลายคนมักจะสงสัยว่าแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาพามาคำตอบ และการอบรม จป เทคนิคขั้นสูง อบรมได้ไหน

จป เทคนิค กับ จป เทคนิคขั้นสูง แตกต่างกันอย่างไร

จป เทคนิค คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 20 แต่ไม่เกิน 50 คนต้องจัดให้มี จป เทคนิค และนายจ้างต้องส่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน หรือ จป หัวหน้างานไปอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคเพิ่มเติม

จป เทคนิคขั้นสูง คือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 แต่ไม่เกิน 100 คนต้องจัดให้มี จป เทคนิคขั้นสูง เพื่อทำหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน จป เทคนิคขั้นสูงสามารถเป็นได้ด้วยการอบรม จป เทคนิคขั้นสูง รวมถึงผู้ที่จบ ปวส. หรืออนุปริญญาเป็นขั้นต่ำ การได้มาซึ่งใบประกาศนียบัตร อาจไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะต้องสอบวัดระดับความรู้ แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ในแต่ละคลาสจะมีผู้สอบผ่านทุกหมวดหมู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้น

จป เทคนิค กับ จป เทคนิคขั้นสูง หน้าที่การทำงานคล้ายกัน แต่ จป เทคนิคขั้นสูงอาจมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่า จป เทคนิค โดยเฉพาะบทบาทเพิ่มเติมคือแนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย เมื่อได้รู้แล้วว่า จป เทคนิค และ จป เทคนิคขั้นสูงแตกต่างกันอย่างไร หลายคนสงสัยว่าอบรม จป ได้ที่ไหน

จป เทคนิค และ จป เทคนิคขั้นสูง รวมถึง จป ในระดับต่างๆ สามารถเข้ารับการอบรมได้ง่ายๆ หรือหากกิจการใดต้องการส่งพนักงานเข้ารับการอบรม จป เทคนิคขั้นสูง ยุคนี้ สมัยนี้ สามารถอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ สะดวกสบายไม่ยุ่งยาก เพราะมีหลายสถาบันที่รับอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยออนไลน์ ผ่านแอปฯ หรือโปรแกรมซูม ที่มีความคมชัดทั้งภาพและเสียงแบบ Full HD อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้ารับการอบรมได้ อบรมผ่านโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ นอกจากเพิ่มความสะดวกสบายแล้ว ยังประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การอบรม จป เทคนิคขั้นสูงหรือ จป ในระดับอื่นๆ อบรมออนไลน์ ต้องเลือกสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเท่านั้น มี ISO 9001 รองรับ อบรมโดยวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้ดีเยี่ยม เพื่อให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ เข้าใจกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.